Affiliate Register Page - Cập nhật mã giảm giá, khuyến mãi