Điện thoại Vsmart

Bốn mẫu điện thoại thông minh đầu tiên ra thị trường Việt Nam của VinSmart bao gồm Vsmart Joy 1, Joy 1+, Active 1 và Active 1+ Giá bán các mẫu điện thoại VinSmart:  Joy 1Joy 1+Active 1Active 1+Giá giai đoạn một2.490.000 đồng3.390.000 đồng4.990.000 đồng6.290.000 đồngGiá giai đoạn hai2.590.000 đồng3.590.000 đồng5.290.000 đồng6.590.000 đồng