Kiếm tiền

Khảo sát và kiếm tiền từ AIP Online Surveys

Giới thiệu về AIP Online Surveys (AOS) AIP là một website kiếm tiền từ hình thức khảo sát trực tuyến. Mặc dù chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong một thời gian ngắn nhưng AIP đã có số lượng thành viên khá đông đảo và không ngừng tăng lên. Với mục đích mở rộng thị trường nghiên cứu, tập đoàn AIP của Nhật Bản đang vươn cánh tay xa hơn tới khu vực Đông Nam Á. Và như vậy, giới MMO Việt Nam lại có thêm 1 sân chơi…

Read More