Sách - Học tập

Ewiki – Khóa Học Trực Tuyến

GIỚI THIỆU Ewiki là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến thuộc báo VnExpress. Hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức thực tiễn, bài giảng của Ewiki được xây dựng nhằm giúp học viên ứng dụng các kỹ năng đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế như: mở shop kinh doanh, kiểm soát tiểu đường, quản lý tài chính hay dung hòa các mối quan hệ trong gia đình. Các khóa học tại Ewiki được xây dựng chi tiết dưới dạng video, slide, văn…

Read More